Accueil > Genderbeleid > Nieuws > Global Gender Gap Report 2017 : België verliest opnieuw terrein

Global Gender Gap Report 2017 : België verliest opnieuw terrein

Het Global Gender Gap Report 2017 (GGGR) dat wordt samengesteld door het World Economic Forum (Wereld Economisch Forum) kwam net uit. En de resultaten zijn op zijn zachts gezegd weinig bemoedigend. Dit wereldwijde rapport over de gelijkheid tussen mannen en vrouwen laat immers klaar en duidelijk zien dat de m/v-gelijkheid op wereldvlak [1] stagneert. Ja zelfs de neiging vertoont om terug te lopen.

België zelf doet het niet opvallend slecht. Ons land klom gestadig omhoog in het klassement en bereikte in 2014 zelfs de 10de plaats. Maar sinds 2015 verliezen wij terrein. Anno 2017 bevindt België zich op een bedroevende 31ste plaats. En dit terwijl ons land in 2006, bij de allereerste editie van de GGGR, reeds de 20ste plaats bekleedde.

Wat meet de Global Gender Gap Report nu precies ?
Sinds 2006 publiceert het World Economic Forum het Global Gender Gap Report. Dit Global Gender Gap Report meet op basis van een index (GGGI) de kloof tussen vrouwen en mannen. Het doel van de GGGI is na te gaan of vrouwen en mannen dezelfde rechten genieten en dezelfde kansen krijgen onafgezien van de rijkdom van een bepaad land in 4 sleuteldomeinen :

(1) Gezondheid :

 • de ratio meisjes / jongens bij de geboorte,
 • de levensverwachting in goede gezondheid per geslacht.

(2) Opvoeding :

 • de graad van alfabetisering per geslacht,
 • de scholingsgraad per geslacht in het basis-, secundair en hoger onderwijs.

(3) De economische participatie :

 • de deelname aan de arbeidsmarkt per geslacht,
 • de loonkloof (bij werk van gelijke waarde),
 • het verwachte inkomen uit arbeidsprestaties [2] per geslacht,
 • het bezetten van verantwoordelijke functies per geslacht,
 • het aantal vrouwen en mannen in technische en ambachtelijke beroepen.

(4) De deelname aan de besluitvorming :

 • vrouwen in het parlement,
 • vrouwen op ministerposten,
 • het aantal jaren dat vrouwen staatshoofd waren.

In 2017 is het wereldwijde gemiddelde van de GGGI 68%. Dit wil zeggen dat er nog een gemiddelde kloof van 32% moet overbrugd worden om volledige gendergelijkheid te bereiken op de vier domeinen die de GGGI meet. In 2016 bedroeg de genderkloof 31,7%.

IJsland, de ongeklopte nummer 1 sinds 9 jaar

Voor elk van de 144 landen berekent het Wereld Economisch Forum een GGGI met een score tussen de 0 en 1, waarbij 0 duidt op totale genderongelijkheid en 1 op totale gendergelijkheid. Nadien wordt er een ranking opgesteld volgens de bereikte score per land.

IJsland bekleedt voor het negende jaar op rij de 1ste plaats in het wereldwijde klassement van de GGGR. Volgens Saadia Zahidi, verantwoordelijke van het departement "Education, Gender and Employment Initiatives" bij het Wereld Economisch Forum, boekte IJsland vooruitgang op korte tijd en op de 4 domeinen tegelijkertijd. Het Forum schat dat IJsland op dit moment 90% van de genderkloof op zowel het vlak van gezondheid, onderwijs, arbeid en besluitvorming dichtte.
Lees : This is why Iceland ranks first for gender equality.

In 2017 worden de 2de en de 3de plaats resp. ingenomen door Noorwegen en Finland. Opmerkelijk, dit jaar verstootte Ruanda [3] Zweden van de 4de plaats.

Country 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Iceland #1 #1 #1 #1 #1 #1 #1 #1 #1 #4 #4 #4
Norway #2 #3 #2 #3 #3 #3 #2 #2 #3 #1 #2 #2
Finland #3 #2 #3 #2 #2 #2 #3 #3 #2 #2 #3 #3
Rwanda #4 #5 #6 #7 - - - - - - - -
Sweden #5 #4 #4 #4 #4 #4 #4 #4 #4 #3 #1 #1

België sinds 2006

Zoals de tabel hieronder aantoont, klom België in de periode 2006 tot 2014 van de 20ste naar de 10de plaats volgens een wisselend ritme. Maar vanaf 2015 verliest België gestadig terrein.

België in detail
- 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Rank #31 #24 #19 #10 #11 #12 #13 #14 #33 #28 #19 #20
Overall score 0.739 0.745 0.753 0.781 0.768 0.765 0.753 0.751 0.717 0.716 0.720 0.708
Economic participation score 0.716 0.731 0.762 0.758 0.737 0.724 0.719 0.710 0.653 0.652 0.668 0.620
Educational attainment score 1 1 1 0.992 0.992 0.992 0.991 0.991 0.991 0.991 1 1
Health and survival score 0.976 0.974 0.974 0.979 0.979 0.979 0.979 0.979 0.979 0.979 0.979 0.980
Political empowerment score 0.264 0.275 0.275 0.395 0.366 0.366 0.324 0.324 0.243 0.243 0.232 0.232

Op welke gebieden moet België dan inspanning leveren ? In de eerste plaats op het terrein van de politieke en economische participatie. In de politiek weegt de vermindering van het aantal vrouwen in de parlementen en regeringen aanzienlijk op de uiteindelijke score van België. Wat de deelname van vrouwen aan de economische besluitvorming betreft, deze steeg lichtjes sinds 2014 (#10). Het aantal vrouwen in managementposities groeide (waarschijnlijk dankzij de "wet op de genderquota") maar blijft laag. De loonkloof slonk enigzins sinds 2014, het inkomen ging een weining naar omlaag en het aantal vrouwen in technische en ambachtelijke beroepen steeg.

Men kan dus niet zeggen dat België werkelijk een backlash kende. Het gaat eerder om een stagnering dan om een terugval. Maar, terwijl we in België een status quo waarnemen, gaan andere landen er aanzienlijk op vooruit. Wat met zich brengt dat België sinds 2016 nog een aantal plaatsen verliest.
We noteren bv. een 4de plaats voor Ruanda, een 6de plaats voor Nicaragua, een 7de plaats voor Slovenië en ook de Philippijnen krijgen wonderwel een plaats in de top 10.

→ Ontdek de data per land.

→ Consulteer het dossier Global Gender Gap Report 2017.

→ Consulteer de fiche voor België.

→ Download het volledige rapport.

→ Bekijk de video van Saadia Zahidi, verantwoordelijke voor het departement "Education, Gender and Employment Initiatives" bij het Wereld Economisch Forum :

Notes

[1dit jaar werden er 144 landen onder de loep genomen.

[2Pariteit in de koopkracht.

[3Ruanda werd pas vanaf 2014 opgenomen in de Index.