Accueil > Actoren > Brussels Gewest > Gendergelijkheid in de Brusselse gemeenten

Gendergelijkheid in de Brusselse gemeenten

Waar zijn de gemeentelijke gelijke kansenambtenaren belast met gendergelijkheid ?

Aandacht voor en bevorderen van gendergelijkheid is in België ook een gemeentelijk bevoegdheid. In de praktijk is deze meestal ingekapseld in een ruimer gelijke kansenbeleid.

Nochtans verschilt de mate waarin gemeenten zich engageren voor gelijke kansen en meer specifiek voor gendergelijkheid erg : sommige gemeenten duidden expliciet een lokale mandataris (m/v) aan die belast is met gelijke kansen en andere deden dit niet.

Waar vindt u de gemeentelijke diensten belast met gelijke kansen ?

Een klein aantal gemeenten beschikt over een gemeentelijke gelijke kansendienst die acties voor meer gelijkheid op touw zet en middenveldorganisaties uit dit terrein ondersteunt.

Ontdek de Brusselse gemeenten die een lokale mandataris (m/v) aanduidden met de bevoegdheid "gelijke kansen" en diegene die beschikken over een gemeentelijke gelijke kansendienst.

Download onze dataset via Opendatastore.brussels.

Een opmerking, een suggestie over onze gegevens ? Contacteer ons via docu@amazone.be

Het Europees charter voor gelijkheid van vrouwen en mannen op lokaal vlak

Welke gemeenten ondertekenden dit charter ?
Slechts een kleine minderheid van de gemeenten in België ondertekende het Europees charter voor gelijkheid van vrouwen en mannen op lokaal vlak (2006), een initiatief van de Raad der Europese Gemeenten en Regio’s (CEMR). Door de ondertekening van dit charter gaan de lokale overheden het expliciete engagement aan om zich in te zetten voor meer gendergelijkheid. Maar het charter is ook een instrument dat steden en gemeenten op een praktische manier ondersteunt om hun genderbeleid uit te werken en fungeert zo als een echt instrument voor gender mainstreaming op lokaal niveau.

In België ondertekenden tot dusver 13 gemeenten en 1 provincie het Europees charter voor gelijkheid van vrouwen en mannen op lokaal vlak.

Kijk op de kaart hieronder welke deze zijn.

Download onze dataset via Opendatastore.brussels.

Een opmerking, een suggestie over onze gegevens ? Contacteer ons via docu@amazone.beIcons made by Eucalyp from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY