Accueil > Genderbeleid > Wetgeving en beleidskader > Het Brussels regionale gelijke kansenbeleid in een notendop

Het Brussels regionale gelijke kansenbeleid in een notendop

Welke zijn de belangrijke beleidsdocumenten die het kader vormen waarbinnen het gelijke kansenbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) wordt gevoerd ? Wij verzamelden hieronder enkele sleuteldocumenten voor de regeerperiode 2014-2019.

Oriëntatienota : Brussel, een stad die met respect diversiteit verbindt [1] [2] (7 november 2014)

• De brochure voor het grote publiek Gendervriendelijk Brussel (2014) stelt de grote lijnen voor van het genderbeleid in BHG. Zij belicht ook de belangrijke rol van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB) via de Directie Gewestelijke Gelijke Kansen in de uitvoering, de opvolging en de evaluatie van dit beleid.

Plan gender mainstreaming van BHG (2015)
De ordonnantie "gender mainstreaming" en zijn uitvoeringsbesluit verplichten rekening te houden met een genderdimensie in alle wetgeving en in alle beleidsmaatregelen van BHG. Het Uitvoeringsbesluit (artikel 4, §1) voorziet in de oprichting van een coördinatiegroep voor de uitvoering van de gender mainstreaming strategie (GM). Een van de belangrijke opdrachten van deze groep is het opstellen van een ontwerp van gewestelijk plan op basis van de door de Regering geformuleerde prioriteiten (artikel 4, §2, 1°).

Protocol van samenwerking tussen het Instituut voor de Gelijkheid van vrouwen en Mannen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (3 februari 2016)

Regionale begroting uitgaven 2015 voor de "Opdracht 05 : ontwikkeling van een gelijke kansenbeleid"
Zie de ordonnantie Algemene Uitgaven, p. 155-157.

Notes

[1In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is gendergelijkheid een onderdeel van het ruimere gelijke kansenbeleid.

[2Lees voor een korte samenvatting het artikel "Gender" in de Brusselse beleidsnota van Bianca Debaets" op de Amazone-website.