Accueil > Genderbeleid > Acties > 25 november, de internationale dag tegen geweld op vrouwen : ’witte (...)

25 november, de internationale dag tegen geweld op vrouwen : ’witte lintjes’-dag in het Brussels Gewest

“Witte lintjes” in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Op 25 november voert de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel een sensibiliseringsactie in het kader van de Internationale Dag tegen Geweld op Vrouwen. De dienst wil hiermee de Brusselse burgers sensibiliseren rond het geweld op vrouwen door het uitdelen van pins in de vorm van het witte lintje dat symbool staat voor de strijd tegen geweld op vrouwen. Deze pins zijn aangebracht op een postkaart waarover meer informatie te vinden is. Wie de pin draagt, geeft daarmee aan het geweld te veroordelen dat tal van vrouwen dagelijks ondergaan.
De aandacht van de voorbijgangers zal getrokken worden door een grote opblaasbare muur, met dezelfde visual van de postkaart van geweld tegen vrouwen en met een wit lint in 30 geprint aan beide kanten.

Daarnaast zullen er promojongens/-meisjes het publiek aanspreken en de pins uitdelen. Er zullen experten uit het middenveld aanwezig zijn om het publiek voor te lichten en hen bewust te maken van de strijd die geleverd wordt tegen geweld op vrouwen.

Deze actie vindt plaats op 25 november 2016 tussen 12u en 13u30 aan het Europakruispunt, het plein voor het Centraal Station in Brussel. Voor meer informatie kan u terecht bij Helena Polfliet of tel. 02 517 13 13

De internationale campagne 2016 onder het motto : ”Raise Money to End Violence against Women and Girls’"

Op 25 november wordt er, onder impuls van de Verenigde Naties, over heel de wereld stilgestaan bij het nog steeds voorkomende, en in sommige streken zelfs toenemende, geweld tegen vrouwen. Wereldwijd krijgt één op drie vrouwen hiermee te maken. Gendergerelateerd geweld verwoest levens van meisjes en vrouwen en veroorzaakt onnoemelijk verborgen leed. Sinds enkele jaren ondersteunt VN Women, het agentschap voor gendergelijkheid en de empowerment van vrouwen van de Verenigde Naties de campagne “UNiTE to End Violence against Women’s” van de Secretaris-Generaal van de VN die 16 dagen duurt. De campagne loopt vanaf 25 november, de Internationale dag voor de Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen tot 10 december, de Internationale dag van de mensenrechten.
Meer informatie.

Gendergerelateerd geweld betekent ook economisch een grote kost. Nochtans schieten de financiële middelen om hieraan te remediëren schromelijk tekort. De Duurzame Ontwikkelingsdoelen, met als Doel 5 Gendergelijkheid (EN), vormen een beloftevol kader. Maar de uitroeiing van geweld op vrouwen en meisjes, onderdeel van de 5de doelstelling, blijft een lege doos zonder voldoende financiële middelen. Daarom koos men in 2016 ”Raise Money to End Violence against Women and Girls” als “Orange the World”-motto om geweld op vrouwen uit te roeien. Om ‘de pandemie die heel de wereld aantast’ een halt toe te roepen is het mobiliseren van fondsen immers noodzakelijk. In het kader van dit objectief werd er ook een heuse toolkit ontwikkeld. Men kan hiermee actief aan de slag.
Consulteer de Fundraising toolkit (EN).

Een beetje geschiedenis

Op 17 december 1999 riep de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de Internationale dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen uit bij monde van resolutie 54/134. 25 november werd verkozen als datum omdat op deze dag in 1960 in de Dominicaanse republiek drie politiek activistische zusters werden vermoord.
Meer informatie over de Internationale dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen.

Eerder, op 20 december 1993, nam de Algemene Vergadering de Verklaring over de Uitbanning van Geweld op Vrouwen, (Res. 48/104) aan. In deze verklaring wordt geweld gedefinieerd als "any act of gender-based violence that results in, or is likely to result in, physical, sexual or psychological harm or suffering to women, including threats of such acts, coercion or arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public or in private life."
Lees de "Verklaring over de Uitbanning van geweld op vrouwen" (EN).

En op 4 maart 1994 werd er een Speciale rapporteur in het leven geroepen die moest toezien op het geweld voor vrouwen, met inbegrip van zijn oorzaken en gevolgen. Deze speciale rapporteur moet ook informatie vergaren over het geweld op vrouwen bij overheden, gespecialiseerde agentschappen, andere rapporteurs op het terrein van de mensenrechten, internationale organisaties en vrouwenorganisaties en aanbevelingen doen om het geweld op vrouwen te elimineren.
Meer informatie over de functie van de Speciale rapporteur (EN).