Accueil > Genderbeleid > Acties > "Meld geweld !" : een Brusselse campagne die het stilzwijgen wil (...)

"Meld geweld !" : een Brusselse campagne die het stilzwijgen wil doorbreken

In België is geweld op basis van (hetero)seksistische motieven bij wet strafbaar. Nochtans blijft een groot aantal van deze gewelddelicten verborgen (« dark number »). Daarom lanceert het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een campagne die slachtoffers en getuigen ertoe moet aanzetten dit geweld te signaleren.

Meldgeweld.brussels, waarover gaat dit ?

Op 16 november jl. lanceerde het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een nieuwe website die moet informeren en sensbiliseren rond het fenomeen van verbaal en fysiek geweld o.w.v. (hetero)seksistische motieven.

Waartoe ?

Deze website wil eenieder die met geweld geconfronteerd wordt, slachtoffer zowel als getuige(n), er toe aanzetten om het geweld te signaleren bij de bevoegde instanties (politie, instellingen).

Wat vindt men op deze website ?

Informatie over :

  • de van kracht zijnde wetgeving
  • de procedure om het geweld aan te geven, volgens het soort geweld dat men ondervond, en dit zowel vanuit het standpunt van het slachtoffer als vanuit het standpunt van de getuige van geweld
  • richtlijnen over hoe te reageren wanneer men geconfronteerd wordt met een situatie van geweld : praktische tips voor zowel slachtoffers als getuigen.

Mannen responsabiliseren

Verschillende studies tonen aan dat de daders van (hetero)seksistisch geweld overwegend mannen zijn, ongeacht het feit of het slachtoffer een vrouw of een man is.

Op het moment dat UN Women haar HeForShe-campagne lanceert, wil ook het Brussels Hoofdstedelijk Gewest mannen betrekken en hen wijzen op hun verantwoordelijheid bij het terugdringen van geweld omwille van (hetero)seksistische motieven. Een onderdeeltje van de website richt zich daarom speciaal naar hen.

Surf meteen naar meldgeweld.brussels.


Referenties

Persbericht van Staatssecretaris voor Gelijke Kansen, Mevr. Bianca Debaets van 16 november 2016 : "Geef geweld geen vrij spel". Online. URL : https://www.biancadebaets.be/files/src/geef-geweld-geen-vrij-spel.pdf.

Jérôme Pieters et al. (2011). Ervaringen van vrouwen en mannen met psychologisch, fysiek en seksueel geweld. Online. URL : http://igvm-iefh.belgium.be/nl/publicaties/ervaringen_van_vrouwen_en_mannen_met_psychologisch_fysiek_en_seksueel_geweld.