Accueil > Genderbeleid > Dossiers > De vrouwen in de symbolische stedelijke ruimte

De vrouwen in de symbolische stedelijke ruimte

Overal ter wereld prijken er namen van mannen op de straatbordjes. En zo weerspiegelt dit blauwe emaille de genderverhoudigen en de machtsrelaties die hiermee gepaard gaan.

Op 11 november jl., vrouwendag, engageerde de stad Brussel zich publiekelijk om de straatnamen te vervrouwelijken. Er werd een lijst opgesteld met de namen van 26 beroemde vrouwen, die geleidelijkaan, gelijke tred houdend met de voortschrijdende werkzaamheden van de stadsinrichting, op de naambordjes zullen verschijnen. De stad kondigde aan te beginnen met een hommage aan Jo Cox, het Britse parlementslid dat in juni 2016 werd vermoord.

Wij kijken natuurlijk uit naar het moment waarop de publieke ruimte een vrouwelijke toets krijgt. Maar hoe is het ondertussen gesteld met de straatnamen die van ver of van dichtbij refereren aan vrouwen ?

Amazone stelde een niet-exhaustieve lijst op voor het grondgebied van het Brussels Gewest. U kan deze hieronder consulteren in de vorm van een kaart :

U kan het bestand met de straatnamen downloaden vanop het Brussels open dataportaal Opendatastore.brussels.

Zin om deze kaart te doen evolueren en wil u hieraan een bijdrage leveren ? Neem dan contact op met ons : docu@amazone.be.