Accueil > Actoren > Experten > EXPERTalia, een gids met expert.e.s voor journalisten

EXPERTalia, een gids met expert.e.s voor journalisten

EXPERTalia.be is een databank van experts en expertes (mannen en vrouwen) met diverse roots. Dit instrument, uitgewerkt door de Association des journalistes professionnels met de steun van de Federatie Wallonië-Brussel, wil vanuit aandacht voor gendergelijkheid (meer vrouwen) en vanuit aandacht voor diversiteit (meer personen met een migratieachtergrond) in de media zichtbaarheid geven aan een ruime waaier aan expertes en experts.

Meer genderlijkheid en meer diversiteit in de media

Expertalia.be is een gids van expertes (vrouwen) en experts (mannen en vrouwen) met diverse roots, die meer gendergelijkheid en meer diversiteit wil brengen in de pool van expert-e-s waaruit de media putten.

Vrouwen zichtbaar maken in de Federatie Wallonië-Brussel

Vrouwen zijn in het algemeen minder aanwezig in de media : 37% op televisie en 17% in de kranten. En toch maken zij 51% uit van de Belgische bevolking. En ook bij de manier waarop vrouwen worden getoond in de media kunnen vragen gesteld worden. Vrouwen worden minder vaak ïnterviewd en minder vaak aangesproken op hun specifieke deskundigheid of expertise.
In de kranten zijn slechts 3 op 20 ondervraagde experts vrouw, op tv tellen we op 20 geïnterviewde experts 4 vrouwen. [1]
Nochtans, geenszins gebrek aan vrouwelijke experts ! Expertalia wil hen zichtbaar maken in de mediatieke ruimte. De expert-e-s die in deze online gids opgenomen zijn, staan met plezier journalisten te woord omtrent hun specifieke kundigheid.

Werkinstrument voor journalisten

Expertalia.be is in de eerste plaats nuttig voor journalisten. De gids wil nieuwe bronnen van informatie laten aanboren door expertes en experts met een diverse achtergrond in de kijker te zetten. Bij zijn lancering refereerde Expertalia reeds aan 200 expert-e-s uit een brede waaier aan domeinen (wetenschap, recht, economie, sociologie…), actief in het wetenschappelijk onderzoek, het onderwijs, in bepaalde beroepssectoren of in het middenveld. Om toegang te hebben tot Expertalia moeten journalisten zich online aanmelden. Expertalia kan beroep doen op een partnerschap met de cel Diversiteit van de RTBF. Deze realiseert de video die de expert-e-s voorstelt en organiseert vormingen (mediacoaching) voor mannen en vrouwen die hieraan wensen deel te nemen.

Gelijkaardige projecten

Wij brengen u ook graag in herinnering dat ook Gelijke Kansen in Vlaanderen een Expertendatabank onderhoudt met als doel de stereotiepe beeldvorming van vrouwen, personen van buitenlandse origine of met een handicap, transgenders en minderbedeelden in de media te doorbreken.

Amazone zelf ontwikkelde enkele jaren geleden op vraag van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen "VEGA", een online databank met vrouwelijke experts en genderexpert.e.s. Binnenkort verschijnt deze online gids in een nieuw kleedje.

In beide online repertoria vindt u expert.e.s die in Brussel wonen en/of werken.